Hoc vien Hau can doi moi noi dung dao tao theo huong thiet thuc hinh anh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Học viện Hậu cần. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 của Học viện Hậu cần, tổ chức sáng 15/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện Hậu cần đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng ngày càng thiết thực, phù hợp với các đối tượng và thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính quân đội trong tình hình mới; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập theo hướng hiện đại.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sỹ Học viện Hậu cần đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Học viện là một trong những nhà trường đầu tiên của quân đội được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo thành lập để đáp ứng yêu cầu của cách mạng xây dựng quân đội ngay từ những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ lớp cán bộ cung cấp đầu tiên năm 1951, thuộc Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần), đến nay, Học viện đã phát triển thành một trung tâm hàng đầu về đào tạo sỹ quan và nghiên cứu khoa học về hậu cần-tài chính của quân đội.

Học viện luôn quán triệt, vận dụng đúng đắn đường lối chính trị, quân sự của Đảng; nắm vững phương hướng, nhiệm vụ xây dựng quân đội; vừa xây dựng, vừa chiến đấu, vừa huấn luyện; thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính cho toàn quân. Các thế hệ cán bộ, sỹ quan nhân viên hậu cần, tài chính được đào tạo từ Nhà trường đã có mặt trên khắp các chiến trường trong mọi miền của Tổ quốc, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới.

Hiện nay, ngoài đào tạo sỹ quan hậu cần, tài chính cho quân đội, Học viện còn đào tạo cán bộ, nhân viên hậu cần cho Bộ Công an và Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về hậu cần, tài chính cho các ngành khác, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Học viện đã bám sát thực tiễn công tác bảo đảm hậu cần, tài chính quân đội, nhất là đối với các đơn vị tiến thẳng lên hiện đại để đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Đặc biệt, năm học 2014-2015, năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo," Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng hiện đại đang đặt ra cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, đào tạo sỹ quan ngành hậu cần-tài chính nói riêng những yêu cầu mới.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Học viện Hậu cần cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa 11) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; kịp thời cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, của quân đội thành những phương hướng giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn của Học viện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Học viện Hậu cần tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học để phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập với nghiên cứu khoa học; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, tăng cường liên kết đào tạo. Học viện cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lối sống cho học viên trở thành những sỹ quan quân đội nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi được Quân đội giao phó.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Học viện thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục xây dựng đơn vị Học viện Hậu cần cách mạng, chính quy, khoa học với môi trường văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh; xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng là tấm gương mẫu mực để học viên học tập và noi theo.

Năm học 2015-2016, Học viện Hậu cần đặt ra mục tiêu là 100% nghiên cứu sinh bảo vệ luận án đúng tiến độ; 100% học viên cao học, đại học và trung cấp chuyên nghiệp đạt yêu cầu trở lên, trong đó, học viên cao học 90% khá, giỏi, học viên đào tạo sỹ quan phân đội bậc đại học 60-65% khá, giỏi; 100% học viên được phân loại rèn luyện từ trung bình trở lên, trong đó có 90-95% khá, tốt; 100% học viên tốt nghiệp ra trường 100% sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)