Hoi dong An ninh Nga thong qua Chien luoc chong chu nghia cuc doan hinh anh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev trong một cuộc họp. (Nguồn: eng.kremlin.ru)

Ngày 20/11, Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã thông qua dự thảo Chiến lược đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan để trình Tổng thống phê chuẩn và ban hành, tiến tới xây dựng kế hoạch triển khai vào tháng Sáu năm 2015.

Thư ký Hội đồng An ninh Nikolay Patrusev cho biết Nga cũng sẽ ký các thỏa thuận về hợp tác với các đối tác nước ngoài trong nỗ lực chung chống chủ nghĩa cực đoan trên toàn thế giới.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, trong bối cảnh một trong những hình thức hiếu chiến nhất của chủ nghĩa cực đoan là chủ nghĩa khủng bố đang ngày càng tăng mạnh trên thế giới, thì tại Nga trong thời gian qua, các hiện tượng khủng bố lại giảm.

Nga đã tăng cường được hiệu quả trong công tác chống các hiện tượng của chủ nghĩa cực đoan, tăng số vụ phạm tội bị phát hiện cũng như số đối tượng bị quy trách nhiệm do có hành động cực đoan.

Ông nhấn mạnh một trong những quy định mới trong Chiến lược vừa thông qua là các chủ thể hành động chống chủ nghĩa cực đoan không chỉ giới hạn ở các cơ quan chính quyền, mà mở rộng ra cả các tổ chức dân sự và cá nhân.

Cũng trong cuộc họp của Hội đồng An ninh, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra ba định hướng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan, đó là tăng cường chú ý đến quan hệ giữa các sắc tộc, công tác giáo dục thanh niên và hoàn thiện chính sách đối với người di cư.

Trong quan hệ sắc tộc, cần tôn trọng văn hóa và những đặc trưng của mỗi sắc tộc.

Công tác giáo dục nhận thức cho thanh niên cần đặc biệt chú trọng, vì thanh niên và Internet là môi trường, nơi các tổ chức cực đoan thường tiến hành tuyển mộ, tuyên truyền.

Tăng cường kiểm soát các quy định về di trú đối với người nhập cư tại Nga, hỗ trợ những người này thích nghi về văn hóa và xã hội, bảo vệ quyền lao động và các quyền khác của người nhập cư nhằm tránh không để mầm mống tội phạm nảy sinh trong môi trường này.

Ông Putin đánh giá nguy hiểm nhất trong các hình thức của chủ nghĩa cực đoan là chủ nghĩa dân tộc, bất khoan dung tôn giáo và cực đoan chính trị.

Trong đấu tranh chống các hiện tượng này, Tổng thống Nga nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cách tiếp cận đồng bộ, hiểu biết về tình hình tại mỗi khu vực.

Ông cũng cho biết thêm, công tác phối hợp trong đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan tại Nga sẽ do Ủy ban liên ngành chống chủ nghĩa cực đoan đảm nhận, đứng đầu Ủy ban là Bộ trưởng Nội vụ./.
(TTXVN/Vietnam+)