Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP)

Ngày 9/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết hối thúc thanh niên và phụ nữ tăng cường tham gia vào việc ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột.

Nghị quyết này được xem là có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh ngày càng nhiều thanh niên có những hành động bạo lực cực đoan, tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố.

Nghị quyết nêu trên xác định các tổ chức của thanh niên và do thanh niên lãnh đạo là những đối tác quan trọng trong nỗ lực của toàn cầu nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tạo dựng nền hòa bình lâu dài. Do đó, nghị quyết cũng tạo điều kiện để thanh niên đi đầu trong các hoạt động kiến tạo hòa bình và can thiệp để ngăn ngừa xung đột, hướng tới xây dựng những cộng đồng hòa bình và củng cố sự quản trị dân chủ và đại diện cho mọi sắc tộc.

Nghị quyết cũng "hối thúc tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc xem xét các biện pháp để tăng cường sự có mặt của thanh niên trong tiến trình ra quyết sách ở mọi cấp địa phương, quốc gia, khu vực cũng như trong các thể chế quốc tế và cơ chế ngăn ngừa và giải quyết xung đột... , đồng thời xem xét thiết lập cơ chế thỏa đáng để thanh niên có sự tham gia hiệu quả vào các tiến trình hòa bình và giải quyết tranh chấp."

Nghị quyết trên, được Jordan đề xuất trong thời gian nước này giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 4/2015, cũng đề cập đến việc bảo vệ thanh niên trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, kêu gọi "tất cả các bên tham gia xung đột có vũ trang tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân, trong đó có thanh niên, trước mọi hành vi xâm hại tình dục và bạo lực theo khuynh hướng phân biệt giới tính"./.