Quang cảnh một buổi họp của Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan. (Nguồn: AFP)

THX đưa tin, ngày 6/9, Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan (NRC) đã bỏ phiếu bác bỏ một bản dự thảo hiến pháp của nước này.

Với tỷ lệ 135 phiếu thuận, 105 phiếu chống và 7 phiếu trắng, NRC đã thông qua quyết định bác bỏ dự thảo hiến pháp trên. Bản dự thảo hiến pháp gồm 124 trang này là một trong những dự thảo hiến pháp dài nhất trên thế giới.
 ​
Như vậy, một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới sẽ phải được thành lập để soạn thảo một bản hiến pháp khác trong vòng 180 ngày.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 3/8 cho rằng cuộc tổng tuyển cử ở nước này có khả năng sẽ bị hoãn đến tháng 4/2017 nếu NRC không chấp thuận dự thảo hiến pháp mới./.