THX đưa tin, ngày 7/10, Hội đồng Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua gói cải cách quản lý Schengen trong nỗ lực nhằm nâng cao tính hiệu quả của sự đi lại tự do và công tác quản lý biên giới trong khu vực miễn thị thực bao gồm 26 nước Châu Âu này.

Theo đó, Hội đồng EU đã thông qua một cơ chế đánh giá Schengen mới dựa trên cơ sở EU và một sửa đổi đối với quy chế biên giới Schengen hiện hành, qua đó đặt ra những quy định chung cho việc tạm thời tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tại biên giới nội khối trong những trường hợp ngoại lệ.

Theo cơ chế đánh giá mới, các chuyên gia EU có thể tiến hành kiểm tra tại chỗ, có thông báo trước hoặc không, nhằm đảm bảo các quy định của khu vực Schengen được tuân thủ đúng đắn.

Trong khi đó, nội dung sửa đổi trên sẽ cho phép các quốc gia thành viên áp dụng lại những biện pháp kiểm soát biên giới khi “có một mối đe dọa nghiêm trọng đối với chính sách công hay an ninh nội địa”.

Hiện nay hệ thống Schengen đang chịu sức ép lớn sau khi làn sóng nhập cư gia tăng đột ngột từ các nước Bắc Phi trong năm 2011, khiến Ủy ban Châu Âu phải đề xuất những cải cách để tăng cường sự quản lý của khối này./.