Hoi dong Nha nuoc Cuba thay Bo truong Kinh te va Ke hoach hinh anh 1Ông Marino Murillo Jorge. (Nguồn: cubasi.cu)

Hội đồng Nhà nước Cuba vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Marino Murillo Jorge kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch thay cho ông Adel Izquierdo Rodríguez với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa lộ trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội hiện nay.

Thông cáo của chính phủ Cuba ra ngày 25/9 nhấn mạnh lộ trình triển khai các đường lối chính sách kinh tế-xã hội đang bước vào giai đoạn phức tạp và sâu sắc hơn.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Cuba cần chuyển sang giai đoạn cao hơn trong lộ trình cập nhật mô hình kinh tế và kế hoạch hóa vì đây là nguyên tắc dẫn đường cho nền kinh tế đất nước.

Với mục tiêu này, Chủ tịch Raul Castro đã đề xuất ông Murillo, người đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban thường trực triển khai và phát triển các đường lối cập nhật mô hình kinh tế, kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch.

Trước đây ông Murillo cũng từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch trong giai đoạn từ tháng 3/2009 đến tháng 3/2011.

Cũng theo thông cáo, ông Izquierdo, Ủy viên Bộ Chính trị, sẽ tiếp tục ở lại Bộ Kinh tế và Kế hoạch để giữ chức Thứ trưởng Thường trực của bộ này.

Thay đổi trên diễn ra chỉ ít tháng sau khi chính phủ Cuba công bố tình hình phát triển kinh tế sáu tháng đầu năm 2014, theo đó kinh tế Cuba chỉ đạt tăng trưởng 0,6% và buộc phải điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng cả năm từ 2,2% xuống 1,4%./.
(TTXVN/Vietnam+)