Hoi dong Nhan dan tinh Ha Nam khoa XVIII to chuc ky hop bat thuong hinh anh 1 Ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 31/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thảo luận, thông qua một số nghị quyết, tiến hành kiện toàn một số chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đại biểu chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết về những vấn đề có tính chất cấp bách phục vụ điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục một số dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về danh mục đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) năm 2019; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh các hồ thuộc địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng 5 tuyến đường trục chính thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); Nghị quyết xác nhận kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

Kỳ họp đã quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Phạm Thị Hồng Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hà Nam (do chuyển công tác khỏi địa bàn tỉnh); miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Mạnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do nghỉ hưu).

[Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc]

Bên cạnh đó, kỳ họp tiến hành bầu một số thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh là Giám đốc sở được kiện toàn thay thế các nhân sự đã nghỉ hưu. Kết quả, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đức Thuấn; Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Xuân Dưỡng; Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quang Huy đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi yêu cầu ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được thông qua, nhất là các nghị quyết về các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn tỉnh để sớm hiện thực hóa mục tiêu củng cố, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua./.

Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)