Một cuộc họp của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ. (Nguồn: rnv.gob.ve)

Ngày 7/10, phái đoàn của 8 quốc gia thành viên Hội đồng Phòng thủ Nam Mỹ (CDS) - cơ quan trực thuộc Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã nhóm họp tại Caracas với mục tiêu thống nhất quan điểm về bảo vệ các nước trong khu vực.

Cục trưởng Quan hệ quốc tế và Tùy viên quân sự của Bộ Quốc phòng Venezuela, Chuẩn đô đốc Fraklin Reyes, nhấn mạnh mục đích của phiên họp lần này là hoàn thành nhiệm vụ được bộ trưởng Quốc phòng các nước trong khu vực đề ra tại hội nghị hồi tháng 8/2014 về việc thiết lập một hệ thống khái niệm chung về an ninh trong khu vực, đồng thời thảo luận các dự án hợp tác nội khối trong lĩnh vực này.

Ông Reyes cũng thông báo hội nghị bộ trưởng Quốc phòng các nước Nam Mỹ lần tới sẽ diễn ra tại Uruguay vào tháng 12 năm nay.

CDS được nguyên thủ các nước UNASUR thành lập hồi tháng 12/2008 tại Brazil với nhiệm vụ xác định và điều phối chính sách quốc phòng, hoạt động nhân đạo và các chiến dịch hòa bình trong khu vực./.