Hoi nghi Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan Trung uong lan thu 6 hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 14/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 6 đã diễn ra tại Hà Nội.

Khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng: Tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối; Tờ trình về dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng"; Tờ trình về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về "Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; Tờ trình về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung về công tác cán bộ, cấp ủy.

Chín tháng năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Đảng ủy Khối tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương; trọng tâm là hoàn thành 02 đề án được giao theo Chương trình làm việc năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian, được Trung ương đánh giá cao.

[Đảng ủy Khối các cơ quan TW tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19]

Những tháng còn lại của năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của năm 2021, trong đó chủ trọng đổi mới phương thức, cách làm, quản lý công việc phù hợp với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa 6 nội dung phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên căn cứ các kết luận của trung ương, nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ và tình hình thực tiễn, tập trung nghiên cứu, tham mưu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 35 -KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01/KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội; làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 nội dung, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 08-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên" đảm bảo mục đích, yêu cầu...

Qua thảo luận, các ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị tài liệu hội nghị chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng; bước đầu có sự đổi mới tích cực trong cách thức tổ chức hội nghị.

Cho ý kiến vào Tờ trình về dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng," Tổng Biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh đánh giá Đề án được chuẩn bị kỹ lưỡng; nhấn mạnh, đây là vấn đề thay đổi tư duy chuyển đổi số, cần nâng cao nhận thức, toát lên ý kiến chỉ đạo, từ lãnh đạo đến điều hành.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao đề án, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đề án càng thể hiện tính cần thiết, cấp bách. Bộ trưởng đề nghị đề án bổ sung thêm phần đánh giá cơ sở thực tiễn, những rủi ro, thách thức.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho rằng cần có phần đánh giá những tác động khi thực hiện Đề án này, đặc biệt trong lĩnh vực biên chế, con người, kinh phí...

Nhiều ý kiến tại Hội nghị đề nghị cần nghiên cứu kỹ để đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu trong Đề án; chú trọng để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng...

Hoi nghi Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan Trung uong lan thu 6 hinh anh 2Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh về dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành thống nhất thông qua và ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Văn phòng tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện và ban hành.

Đối với Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng, Ban Chấp hành thống nhất thông qua Đề án và đồng ý ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành; ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện và ban hành; đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai việc thực hiện Nghị quyết và Đề án đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, Ban Chấp hành thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo và đồng ý ban hành Kết luận của Ban Chấp hành; ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện và ban hành; đồng thời, tham mưu triển khai việc thực hiện Kết luận đảm bảo thiết thực, hiệu quả.../.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)