Tỉnh Quảng Trị đang tích cực chuẩn bị các điệu kiện tốt nhất cho Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) được tổ chức tại thành phố Đông Hà, trong các ngày 4-5/6 tới.

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, hiện công tác chuẩn bị cho hội nghị này đã được thực hiện đúng kế hoạch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn. Các phương án, kế hoạch đón tiếp đại biểu, bảo vệ an ninh trật tự khu vực diễn ra hội nghị, công tác y tế, vệ sinh, chỉnh trang đô thị... được triển khai và giám sát chặt chẽ; công tác tuyên truyền, in ấn tài liệu và các mặt hậu cần khác cũng đã được các ngành chức năng, các khách sạn, nhà hàng chuẩn bị chu đáo.

Trên cơ sở nội dung yêu cầu của phiên đối thoại và các tuyến thực địa, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, các đơn vị chuyên ngành chuẩn bị chu đáo về nội dung làm việc, điều kiện hậu cần, công tác đón tiếp, bố trí ăn, ở, đi lại cho đại biểu, đảm bảo cung cấp điện, chuẩn bị chu đáo, an toàn cho hội nghị thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết hội nghị lần này không chỉ là dịp đối thoại, kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng, mà còn quảng bá hình ảnh, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Trị./.