Hoi nghi Chu tich Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam cac tinh, thanh pho hinh anh 1Đoàn Chủ tịch hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2017 đã diễn ra chiều 22/6, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông tin ngày 15/6 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ ký kết Nghị quyết liên tịch về các hình thức giám sát, phản biện xã hội.

Nghị quyết này cụ thể hóa các Điều 27 và Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 9/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Đây là văn bản pháp luật, có giá trị pháp lý quan trọng, góp phần tiếp tục cụ thể về cơ chế đối với hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Việc ký nghị quyết liên tịch cũng thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với công việc chung, trong đó có công việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, như vậy, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có hành lang pháp lý, với quy trình cơ bản, toàn diện, chuẩn mực để triển khai các hình thức giám sát, phản biện xã hội; đồng thời tin tưởng thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ có trách nhiệm tích cực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch này.

[Tân Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí]


Hội nghị đã đề ra trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo định kỳ, nâng cao về chất lượng. Công tác thăm hỏi, chăm lo, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo của ở các địa phương được tăng cường hơn. Các hoạt động giám sát của Mặt trận đã từng bước trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước...

Tuy nhiên, công tác Mặt trận vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Việc triển khai công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình trong đời sống nhân dân ở một số địa phương còn chưa chủ động, chưa dự báo được tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chủ động tháo gỡ, giải quyết. Các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa có sự chuyển biến tích cực, nhất là về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số chương trình phối hợp giám sát ở cấp Trung ương tiến độ khởi động triển khai còn chậm. Hoạt động đối ngoại nhân dân chưa có sự gắn kết chặt chẽ.../.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)