Ngày 9/9, tại thành phố Đà Nẵng, Tổ chức Hợp tác công nhận phòng thí nghiệm châu Á-Thái Bình Dương (APLAC) đã tổ chức hội nghị với sự tham dự của đại diện đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Hợp tác công nhận phòng thí nghiệm châu Á-Thái Bình Dương 2013" là hội nghị thường niên của APLAC nhằm đánh giá, xem xét lại việc thực hiện các chính sách thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực công nhận các tiêu chuẩn chung, thống nhất đối với các phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận, qua đó giúp giảm thiểu các rào cản thương mại về giấy tờ thủ tục hành chính giữa các nước thành viên.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ tham dự các cuộc họp kỹ thuật, cuộc họp hội đồng thừa nhận lẫn nhau và phiên họp toàn thể.

APLAC thành lập năm 1992, với gần 30 thành viên. Tổ chức này là cơ quan điều hành và phối hợp giữa các Tổ chức Công nhận của các nước để thực hiện thống nhất các tiêu chuẩn đối với các phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận tại mỗi nước. Do đó một sản phẩm hàng hóa được kiểm tra và cấp phép đạt tiêu chuẩn chất lượng của một nước thành viên sẽ có giá trị pháp lý tương đương tại các nước thành viên khác, qua đó giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tiết kiệm về thời gian và nhiều chi phí.

Tổ chức Công nhận Việt Nam được thành lập năm 1990 (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đang quản lý gần 700 đơn vị phòng thí nghiệm, tổ chức giám định và tổ chức chứng nhận trên cả nước. Tổ chức Công nhận Việt Nam đang giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận về chất lượng sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APLAC từ năm 2000.

Hội nghị kết thúc vào ngày 14/9./.