Hoi nghi lan thu bay Doan Chu tich UBTW Mat tran To quoc hinh anh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 29/12, Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) đã diễn ra tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhận định năm 2015, những chủ trương đổi mới công tác theo 5 chương trình hành động của Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên hưởng ứng triển khai nghiêm túc, cụ thể hóa thành các đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Các phong trào, cuộc vận động được đổi mới và được phổ biến, quán triệt thông suốt từ Trung ương đến cơ sở tạo tiền đề quan trọng cho việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ.

Vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội được khẳng định ngày càng rõ nét hơn.

Mặt trận các cấp đã phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước… được các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân quan tâm, tin tưởng và ngày càng thể hiện sự ủng hộ cao đối với các chương trình hành động của Mặt trận.

Các chương trình giám sát ở cấp Trung ương và nhiều chương trình giám sát ở cấp tỉnh, thành phố, trong đó Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

Ở các địa phương, đã phối hợp và chủ trì được nhiều nội dung, chương trình giám sát các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Công tác phản biện xã hội bước đầu được triển khai có kết quả ở một số địa phương…

Bám sát 5 chương trình hành động của Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung thực hiện các trọng tâm​ nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong năm 2016, công tác giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vào việc tiếp tục thực hiện các chương trình giám sát đã ký kết, tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động giám sát trong thời gian qua; xây dựng tài liệu hướng dẫn về công tác giám sát của Mặt trận…

Bên cạnh 8 chương trình phối hợp giám sát đã ký kết trong năm 2015, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ký kết và triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2015 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016; báo cáo 1 năm triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; báo cáo công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, hội nghị đã nghe Tờ trình về việc bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII); Tờ trình về việc công nhận và cho thôi làm thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trình Hội nghị lần thứ IV Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét quyết định.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc đánh giá công tác của Mặt trận năm 2015, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Nhận định về chương trình giám sát mới của năm 2016 về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, ​Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là vấn đề rất bức xúc trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có phiên làm việc trù bị với đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công thương và đang chuẩn bị Đề án về chương trình phối hợp với Chính phủ để vận động nhân dân giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn quốc. Chương trình có quy mô lớn, vì vậy cần chuẩn bị kỹ để việc tuyên truyền vận động có kết quả.

Phải xác định người Việt Nam phải tự chịu trách nhiệm và có trách nhiệm với sức khỏe của người dân nước mình, không nên đầu độc bằng những sản phẩm trồng trọt chế biến không an toàn, bán hàng không an toàn.

Mỗi hộ nông dân được nhắc lại bồi dưỡng về luật pháp về tác hại của sản xuất không an toàn và phải tiến đến nông dân đăng ký sản xuất an toàn và hộ nông dân không đăng ký an toàn thì không công nhận là gia đình văn hóa - ​Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Đối với nội dung về trách nhiệm của Mặt trận trong bầu cử, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ghi nhận để làm sao việc giới thiệu ứng cử viên đảm bảo chất lượng, có kiểm tra; đồng thời, làm tốt việc giới thiệu người tự ứng cử để giúp các ứng cử viên chuẩn bị tốt hồ sơ, tiếp xúc cử tri, tranh cử.

Về các phong trào, các cuộc vận động trong năm 2016, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thông tin: Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2016 sẽ chỉ còn hai cuộc vận động là "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; cùng với đó là một phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Liên quan đến trách nhiệm giám sát và kiến nghị nhằm phát triển đất nước để tránh tụt hậu, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi mở: Đây là trách nhiệm của cả nước, trong đó có đóng góp của Mặt trận.

Khu vực nông thôn miền núi cần tăng thu nhập theo hướng tái cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp.

Mặt trận cần có một phong trào để tăng năng suất chất lượng hiệu quả và hội nhập kinh tế thắng lợi. Cùng với đó, phải đoàn kết sáng tạo tiết kiệm, sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác thị trường quốc tế với nhiều hiệp định thương mại tự do đã ký kết để tận dụng những cơ hội này đưa đất nước tiến lên.

Tại hội nghị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Minh Long I đã trao hai tuyệt phẩm gốm sứ là “Bức tranh chân dung Bác Hồ” và Cặp “Hoa sen vàng” cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt các tầng lớp nhân dân dâng tặng Đại hội lần thứ XII của Đảng

Tối 29/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII là người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gửi lời hỏi thăm thân thương, ấm áp tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về với tổ quốc; đồng thời, cám ơn những nỗ lực âm thầm, sáng tạo của bà con Việt ​kiều trong việc giữ gìn truyền thống của dân tộc.

Mỗi dịp Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực đều gặp gỡ bà con người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hội nghị, để có điều kiện trao đổi sâu hơn và nắm được tình hình kiều bào ta.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch​ Nguyễn Thiện Nhân đã cung cấp những thông tin liên quan đến các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, về các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh hiện, có 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một nguồn lực lớn về tri thức, con người và kinh tế. Bà con Việt kiều hiện đang sinh sống tại nhiều nước với điều kiện sống tại mỗi nước khác nhau nhưng tinh thần lại luôn hướng về quê hương, đất nước.

Kiều bào ta ở nước ngoài đã quay trở lại đầu tư vào trong nước hoặc gửi một phần thu nhập của bản thân để gửi về xây dựng quê hương.

Ước tính trong năm 2015, người Việt Nam tại nước ngoài đã gửi về nước khoảng 13,4 tỷ USD. Những thành quả của đất nước trong năm 2015 có sự đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tin về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nên rõ, trong năm qua Mặt trận đã tổ chức được nhiều hội thảo lớn, mang tính đặc thù; trong đó, có hội thảo để Việt Nam trở thành trung tâm chế tạo của thế giới, hội thảo về đô thị thông minh… thu hút nhiều đại biểu trong và ngoài nước tham gia.

Đối với các hoạt động về tôn giáo, năm 2015 là lần đầu tiên Mặt trận tổ chức được hội nghị với sự tham gia của 40 tổ chức tôn giáo cùng tham gia ký kết Biên bản nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Đây chính là một bước đột phá lớn trong hoạt động Mặt trận.

Đây là lần đầu tiên Mặt trận có một Cuộc vận động chung nhằm phát huy trí tuệ của nhân dân. Đối với công tác dân tộc, Mặt trận đã gặp mặt gần 100 dại diện tôn giáo của cả 2 miền đất nước để góp ý vào Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Trong năm tới, dự kiến Mặt trận sẽ có thêm một Cuộc vận động mới về giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) cho biết​ hiện bà con Việt kiều tại nhiều nước đã có cuộc sống ngày càng ổn định. Nhiều Việt kiều đã trở thành ​giáo sư, tiến sỹ, doanh nhân thành đạt.

Chính những thành công đó đã giúp nhiều Việt kiều có những hành động thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh, phong tục tập quán về đất nước và con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, bà con Việt kiều còn tổ chức nhiều hoạt động như thành lập các Hội để cùng nhau giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định bà con Việt kiều hết sức phấn khởi với những chính sách cởi mở của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài được mua nhà cửa, miễn thị thực, vấn đề về nhập quốc tịch đã thông thoáng hơn…/.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)