Họp báo thông báo kết quả Hội nghị quan chức cao cấp lần hai và các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17-18/5/2017 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp, một số tổ chức quốc tế và khu vực cùng một số đại diện doanh nghiệp.

Đây là đợt hội nghị lớn thứ hai của Năm APEC Việt Nam 2017 nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác then chốt của APEC và các ưu tiên được thông qua tại Hội nghị SOM 1; đồng thời thống nhất hướng xây dựng các văn kiện trình Lãnh đạo cấp cao tháng 11/2017 và các Hội nghị Bộ trưởng năm 2017 thông qua.

Hội nghị SOM 2 bao gồm 49 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, kinh tế mạng, phụ nữ và kinh tế, an toàn thực phẩm, khoa học, công nghệ và sáng tạo, khai khoáng, công nghiệp ôtô, đô thị hóa. 

Với ý nghĩa của các hoạt động lần này, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại: Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai; Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại lần thứ 23 (MRT 23); Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị SOM 2; Cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về đô thị hóa; Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn thể Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương; Phát biểu chỉ đạo Hội nghị mạng lưới các Trung tâm nghiên cứu APEC.

Một số bộ, cơ quan của Việt Nam trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban, nhóm công tác của APEC. Nhân dịp này, Hội nghị các quan chức cao cấp tài chính và các cuộc họp liên quan do Bộ Tài chính chủ trì diễn ra tại Ninh Bình.

[APEC là một động lực của tăng trưởng, liên kết kinh tế ở khu vực]

Hội nghị SOM 2 đã cụ thể hóa 4 ưu tiên của APEC do Việt Nam đề xuất, được các nền kinh tế thông qua trong Hội nghị SOM 1 ở Nha Trang, đó là: Thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo, bền vững và bao trùm khu vực; thúc đẩy liên kết sâu rộng khu vực; Hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa phát triển bền vững và sáng tạo trong kỷ nguyên số; phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị SOM 2 đã bàn, định hướng và đưa ra các biện pháp cụ thể xây dựng tầm nhìn APEC sau năm 2020, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Thương mại đầu tiên của Năm APEC 2017 diễn ra ngay sau Hội nghị SOM 2.

Hội nghị SOM 2 cũng tập trung cụ thể hóa, đưa ra các văn kiện, sáng kiến của Việt Nam, hướng tới Tuần lễ cấp cao vào cuối năm 2017 tại Đà Nẵng, dựa trên kết quả của các hội nghị, hội thảo, đối thoại liên quan.

Các thành viên APEC và bạn bè quốc tế đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo , tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, chủ trì của Việt Nam. Điều này thể hiện nỗ lực, sự phối hợp ngày càng đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, cơ quan của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, sự đóng góp tích cực của các s ở, b an, ngành và người dân Thủ đô Hà Nội.

Với nhiều hoạt động phong phú, Việt Nam đã giới thiệu đến bạn bè APEC vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người, tiềm năng thương mại, đầu tư và du lịch của Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước.

Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan đã đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017. Những kết quả đạt được tại Hội nghị SOM 2 sẽ là cơ sở quan trọng để các thành viên APEC tiếp tục thảo luận ở cấp làm việc cũng như tại các Hội nghị Bộ trưởng sẽ diễn ra trong những tháng tới, đóng góp quan trọng vào tiến trình hợp tác APEC trong năm 2017 và giai đoạn tiếp theo. /.