Hoi nghi trien khai cong tac phoi hop giua bon Van phong Trung uong hinh anh 1Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 17/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị triển khai công tác phối hợp năm 2019 giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ.

Qua nghe Báo cáo khái quát của bốn Văn phòng do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh năm 2018 vừa qua đi với nhiều kết quả nổi bật của đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, có hiệu quả của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Nổi bật là các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra đều đạt và vượt, trong đó tăng trưởng GDP đạt 7,08%. Tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp thu được nhiều kết quả tích cực. Vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao…

Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của bốn Văn phòng Trung ương trong việc tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng thấy rằng hoạt động của bốn Văn phòng Trung ương ngày một đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ với khối lượng công việc ngày càng lớn.

Trong năm 2018, bốn Văn phòng đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, phục vụ các cơ quan của Đảng, Nhà nước; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng; đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, bốn Văn phòng đã chủ động phối hợp tham mưu, phục vụ công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước; phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các văn kiện có liên quan; tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, như: tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26), Hội nghị Quốc hội và các Mục tiêu phát triển bền vững; Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF ASEAN và đón nhiều đoàn khách quốc tế quan trọng...

Bốn Văn phòng đã chủ động trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất và phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai chương trình công tác trọng tâm của các cơ quan và các lãnh đạo cấp cao; các Hội nghị Trung ương, hai kỳ họp Quốc hội, nhiều phiên họp Chính phủ, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cuộc họp liên tịch, cuộc làm việc định kỳ hằng tháng và đột xuất của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các sự kiện quan trọng khác…

Các Văn phòng thường xuyên phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thông tin, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tiếp dân; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích đáng trân trọng mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bốn Văn phòng đã đạt được trong năm 2018; đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp tham mưu, phục vụ giữa bốn Văn phòng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ.

[Văn phòng Trung ương Đảng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019]

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, như: tổng kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp; tổng kết thí điểm hợp nhất ba Văn phòng cấp tỉnh; triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đề ra…

Nhấn mạnh tình hình đó đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi Văn phòng, bốn Văn phòng cần bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, nhất là đối với những vấn đề có tính chiến lược, đột xuất, giúp các cơ quan, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, điều hành khoa học và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bốn Văn phòng cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai chương trình công tác của các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, hài hòa, hợp lý và khả thi cao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, chuẩn bị các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10, 11, các nội dung trình Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên họp Chính phủ...; cải tiến cách thức xin ý kiến vào các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến chất lượng hơn.

Hoi nghi trien khai cong tac phoi hop giua bon Van phong Trung uong hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cùng với đó, bốn Văn phòng cần phối hợp phục vụ tổng kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp để xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đặc biệt, năm 2019, Quốc hội sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước và một số luật khác, đòi hỏi các Văn phòng cần đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn để nghiên cứu, tham mưu, phục vụ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án...

Chủ tịch Quốc hội nêu yêu cầu bốn Văn phòng cần phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, cũng như trong công tác phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của các cơ quan và trong công tác phối hợp giữa bốn Văn phòng. Trước mắt, cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quốc hội điện tử và Chính phủ điện tử bảo đảm sự chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bốn Văn phòng cần tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn cao mang tầm chiến lược; chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy. Bên cạnh đó, cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức... để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm làm việc.

Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động của bốn Văn phòng cũng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nắm chắc lý luận và thực tiễn để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với tinh thần tiếp tục đổi mới, bốn Văn phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đề xuất được nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ.../.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)