Hoi nghi Trung uong 4 Trung Quoc de ra muc tieu cu the den nam 2035 hinh anh 1 Một hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 31/10 tại thủ đô Bắc Kinh, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình làm việc đề ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng, khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị đã nhất trí cao thông qua "Quyết định về những vấn đề quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia."

[Trung Quốc chính thức khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIX]

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định, kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của toàn đảng.

Mục tiêu tổng thể của nhiệm vụ này là đến năm 2035, thực hiện cơ bản việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia; đến khi nước Trung Quốc mới thành lập tròn 100 năm (năm 2049), thực hiện toàn diện việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia, giúp chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được củng cố hơn và thể hiện triệt để tính ưu việt.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã đi sâu thảo luận toàn diện về tình hình chính trị và kinh tế của Trung Quốc, kịp thời đưa ra nhiều quyết sách và biện pháp mới để ứng phó với các rủi ro và thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài mà Bắc Kinh đang phải đối mặt.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX được xem là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc./.

Lương Tuấn (TTXVN/Vietnam+)