Chủ Nhật, Tháng Mười Một 18/11/2018

Hội nghị Trung ương 7 thảo luận việc cải cách bảo hiểm xã hội

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Chiều 10/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII thảo luận tại Hội trường về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.