Hội nghị toàn quốc các khu dự trữ sinh quyển và di sản thế giới của Việt Nam, tổ chức trong hai ngày 11 và 12/8, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Với chủ đề “Phát huy vai trò của các danh hiệu UNESCO ở Việt Nam trong việc thực hiện ngoại giao văn hoá và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, hội nghị lần này nhằm tổng kết công tác bảo tồn, phát huy giá trị và phát triển các khu di sản cũng như các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam; phát huy vai trò của các Danh hiệu UNESCO ở Việt Nam trong việc thực hiện ngoại giao văn hoá và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, nhiều bài tham luận của các cơ quan chức năng ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương và các khu dự trữ sinh quyển và di sản thế giới tại Việt Nam đều đánh giá tác động của Danh hiệu UNESCO tới sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, du lịch, phát triển ngành nghề truyền thống, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí, giới thiệu giao lưu bản sắc văn hóa.

Nhiều ý kiến tại hội nghị nêu bật những ảnh hưởng của Danh hiệu UNESCO tới việc nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trên Thế giới.

Thông qua hội nghị lần này sẽ rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, năng lực quản lý, mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; đồng thời khẳng định lại vai trò, trách nhiệm của UNESCO, chính quyền các cấp, các đơn vị quản lý và các nhà khoa học đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UNESCO Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, bên cạnh các khu di sản và vườn Quốc gia đã có Danh hiệu do UNESCO công nhận, Việt Nam đang thúc đẩy việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận mới một số di sản khác như Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Hát Quan họ và Ca trù của người Việt.

Hiện nay, Việt Nam đang kiện toàn tổ chức để có thể tham gia vào các chương trình chuyên môn của UNESCO như mạng lưới Công viên Địa chất Thế giới (GeoPark), Chương trình Ký ức thế giới(MOW), ông Sơn cho biết thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)