Ngày 17/10, tại Nghệ An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân sáu tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Bắc Trung bộ.

Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất và lần đầu tiên được thực hiện trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ, với mục đích tạo cơ hội để các địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để các nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Phát biểu tại hội nghị, sau khi nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế và những bất cập, hạn chế của các tỉnh Bắc Trung bộ trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như trong thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các nhà đầu tư quan tâm, tìm các giải pháp nhằm giúp các tỉnh Bắc Trung bộ phát triển một cách bền vững, năng động, thực sự là điểm đến hấp dẫn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, coi lợi ích của các nhà đầu tư cũng là lợi ích của chính địa phương, tích cực chống tham nhũng tiêu cực trong thu hút đầu tư, quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, có cơ chế ưu đãi hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, các nhà đầu tư cần xác định đây là những địa phương có nhiều tiềm năng, có thể làm ăn lâu dài để từ đó quan tâm, ưu tiên đầu tư vào khu vực này.

Đối với các Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế cũng cần quan tâm, tạo điều kiện về vốn, về cơ chế chính sách và các điều kiện khác để giúp các tỉnh Bắc Trung bộ phát triển. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các địa phương, sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước và sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhấn mạnh những lợi thế và những khó khăn của khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ trong thu hút đầu tư. Theo đó, khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ gồm sáu tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có những nét đặc thù chung về địa lý, điều kiện kinh tế-xã hội; là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Những tiềm năng này nếu được khai thác hiệu quả sẽ đóng vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và của cả nước.

Trong những năm qua, khu vực này có bước phát triển khá, đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tính đến nay, số dự án nước ngoài còn hiệu lực trên địa bàn là 189 dự án, với tổng vốn đăng ký 19,1 tỷ USD, chiếm 10% tổng vốn đăng ký của cả nước.

Tuy nhiên, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ vẫn là những tỉnh nghèo, thực trạng thu hút đầu tư còn hạn chế, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; chiến lược thu hút đầu tư tập trung nhiều vào phát triển công nghiệp nặng, cảng biển và du lịch; chưa phát huy được tiềm năng lớn của khu vực về nông lâm nghiệp, khai thác thủy hải sản. Nguồn nhân lực của khu vực nhiều nhưng thiếu về chất lượng; thực trạng thu hút đầu tư vào các tỉnh chưa đồng đều.

Để khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ phát triển, thu hút đầu tư hiệu quả cần có những chiến lược dài hạn, sát đúng; trong đó có việc tập trung kêu gọi đầu tư; tạo bước chuyển biến mạnh trong thu hút đầu tư; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư và hình thức huy động vốn đầu tư; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư vùng, trong đó xác định trọng tâm là quảng bá, thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực có định hướng.

Trong chương trình hội nghị, lãnh đạo các tỉnh cũng đã ký kết nhiều dự án hợp tác đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)