Ngày 26/3, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra Hội thảo khoa học "Hà Nội-Huế-Sài Gòn như cây một cội, như con một nhà" do Hội Khoa học Lịch sử của ba thành phố nói trên tổ chức.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm lễ kết nghĩa Hà Nội-Huế-Sài Gòn, 35 năm giải phóng Thừa Thiên-Huế và hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, 50 năm trước, vào tối 8/10/1960, Lễ kết nghĩa giữa ba thành phố Hà Nội-Huế-Sài Gòn đã diễn ra tại Câu lạc bộ Ba Đình Hà Nội với hơn 1.000 đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội và hai hội đồng hương Huế, Sài Gòn.

Trong buổi lễ kết nghĩa đó, ông Trần Duy Hưng thay mặt nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Hộ, thay mặt nhân dân Sài Gòn-Gia Định, ông Hoàng Phương Thảo, thay mặt nhân dân Huế và tất cả anh chị em đồng hương Sài Gòn và Huế cũng đặc biệt nhấn mạnh mối tình đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa nhân dân Hà Nội, Huế, Sài Gòn trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cuộc chiến tranh giải phóng kiên cường ở miền Nam.

Việc kết nghĩa giữa ba thành phố Hà Nội-Huế Sài Gòn trong chiến tranh cũng là ước vọng thống nhất đất nước của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Thư viện Quốc gia ngay từ lúc đó cũng xây dựng quan hệ kết nghĩa gắn bó keo sơn Hà Nội-Huế-Sài Gòn. Trong các kho sách thư viện kết nghĩa phân thành hai kho sách Thư viện Sài Gòn và Thư viện Huế.

Ngay sau giải phóng, tháng 11 năm 1975, Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng đã cử 3 cán bộ đưa 62.000 bản sách, 300 loại báo và tạp chí vào Huế xây dựng Thư viện tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ba Hội nhạc sĩ Hà Nội, Huế và Sài Gòn kết nghĩa với bốn nội dung được thống nhất trong bản giao ước, đó là phát huy truyền thống tốt đẹp của cả ba thành phố; giao lưu, học hỏi, giới thiệu những thành tựu âm nhạc tiêu biểu của nhạc sỹ ba thành phố; tuyên truyền và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa âm nhạc của nhân dân; tạo điều kiện để nhạc sĩ ba thành phố phục vụ tốt hơn sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2009, vào ngày 19/5, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm Hà Nội-Huế-Sài Gòn xưa qua ảnh.

Hiện nay, ba thành phố Hà Nội-Huế-Hồ Chí Minh đang cùng nhau hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội để cùng phát triển./.

Quốc Việt (Vietnam+)