Hội thảo quốc tế về “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” (ICCPR) đã khai mạc sáng 22/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thực thi các công ước quốc tế về nhân quyền” giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan, các tổ chức của Việt Nam…, đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và chuyên gia từ Văn phòng Cao Ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Hà Kim Ngọc, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là phấn đấu đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền con người cho mọi người dân.

Trên thực tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng được quốc tế ghi nhận. Việt Nam cũng đã đạt trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Các Chỉ số Phát triển Con người (HDI), Chỉ số Phát triển Giới (GDI) liên tục tăng và cao hơn so với các nước có cùng mức thu nhập.

Trong năm qua, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm thắt chặt chi tiêu ngân sách, ứng phó với những thách thức đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng Chính phủ vẫn duy trì ưu tiên chi ngân sách cho an sinh xã hội. Hội thảo là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Dự án.

Ông Hà Kim Ngọc đánh giá cho rằng Hội thảo là dịp để các đại biểu chia sẻ thông tin, học hỏi những kinh nghiệm quý báu về thực thi và làm báo cáo quốc gia định kỳ về việc thực thi Công ước ở Việt Nam.

Trong một ngày làm việc, Hội thảo trao đổi về các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các hướng dẫn làm báo cáo quốc gia định kỳ về việc thực hiện Công ước và kinh nghiệm trình bày báo cáo lên Uỷ ban Nhân quyền, Cơ quan theo dõi thực hiện Công ước của các quốc gia thành viên./.