Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội,” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng (2/5/1917-2/5/2017).

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội thảo.

Hội thảo có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đúc kết những bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

[Dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng]


Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Văn Tiến Dũng đã trực tiếp chỉ đạo đánh thắng nhiều chiến dịch lớn, làm thay đổi cục diện chiến trường, cục diện chiến tranh. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, cách đánh táo bạo, thọc sâu kết hợp với vu hồi, đột phá mạnh vòng ngoài của đồng chí Văn Tiến Dũng được vận dụng, phát triển, góp phần giúp quân và dân ta giành chiến thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975.

Các đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề cơ bản: Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng, người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội, vị tướng chỉ huy tham mưu chiến lược xuất sắc, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, đức độ, tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng với quê hương Hà Nội, với cách mạng và Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, tiếp tục phân tích, khái quát, đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Văn Tiến Dũng, phục vụ sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Báo cáo Tổng thuật tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết Hội thảo đã nhận được 100 bản tham luận. Các tham luận đã phân tích, luận giải, làm nổi bật chủ đề chính: “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội;” trong đó đề cập toàn diện các nội dung về truyền thống gia đình, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đồng chí Văn Tiến Dũng. Các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học; thể hiện sự kính trọng, tri ân sâu sắc của quân, dân ta đối với đồng chí Văn Tiến Dũng.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân tích cực nghiên cứu, vận dụng các kết quả nghiên cứu về Đại tướng Văn Tiến Dũng vào hoạt động quân sự và công tác huấn luyện, đào tạo để nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. 

Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh Lê Hoài), sinh ngày 2/5/1917 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Tiếp thu truyền thống yêu nước của quê hương, năm 1936, đồng chí đã tham gia cách mạng và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 20 tuổi.

Trong hơn 65 năm theo Đảng, Bác Hồ, tham gia hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng có 26 năm liên tục đảm nhiệm trọng trách Ủy viên dự khuyết, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí có 25 năm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1960-1986 ); nhiều năm làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1953-1978 )./.