Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916-23/1/2016), sáng 15/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam."

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự hội thảo.

Hội thảo là dịp ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang, những cống hiến của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, học tập và kế thừa, phát triển những di sản của đồng chí.
 ​
Phát biểu tại Hội thảo, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Cuộc đời cách mạng, với hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị đã thể hiện phẩm chất chính trị, tài năng tổ chức với năng lực trí tuệ cao của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đó là phẩm chất của một người cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, trọn đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đó là bản lĩnh kiên cường, tinh thần quả cảm, là lòng tin vững chắc vào sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, vượt qua sự tàn bạo của lao tù đế quốc, những thử thách khắc nghiệt của chiến tranh cũng như những cam go, phức tạp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tấm gương của một chiến sỹ cách mạng, một nhà lãnh đạo luôn "nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ."

Đó là tấm gương của một người cán bộ mang trong mình "đức tính chân thành, thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí", chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Là người đề xuất học tập và gương mẫu thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng là hình mẫu trong thực hiện tư tưởng của Người, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an tự hào, tôn vinh và học tập.

Ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Noi gương đồng chí Trần Quốc Hoàn, mỗi cán bộ Đảng viên nói chung và cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân nói riêng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trực tiếp và trước mắt là góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916, trong một gia đình nghèo ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - một vùng quê truyền thống yêu nước, cách mạng. Với 70 năm tuổi đời, 52 tuổi Đảng và cũng bằng ấy năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã dược phân công giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, như: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Liên khu ủy II, Bí thư Liên khu ủy X, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Dân vận Trung ương...

Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng bào. Do có những công lao to lớn đối với cách mạng, đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Các đại biểu dự hội thảo thảo luận, đi sâu, làm rõ những hoạt động, cống hiến của đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn trên một số phương diện: Từ một thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản kiên trung của Đảng và cách mạng Việt Nam; một Bí thư Thành ủy năng động, sáng tạo; người Bộ trưởng bản lĩnh, tài năng, uy tín của lực lượng Công an nhân dân; một tấm gương đạo đức cao đẹp, trong sáng...

Đọc tham luận với chủ đề "Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam," Đại tướng Trần Đại Quang nhận định: Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hoàn luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng và dân tộc lên trên hết, đem hết tài năng, trí tuệ của mình cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng chí nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để xây dựng Công an nhân dân trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Những quan điểm tư tưởng chỉ đạo, quyết sách mang tầm chiến lược của đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thể hiện tính Đảng sâu sắc, tính cách mạng triệt để, tính dân tộc và thời đại đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cơ sở, nền móng vững chắc bảo đảm sự phát triển, lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Quốc Hoàn - nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng, người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là tấm gương sáng ngời về người cộng sản chân chính, đức độ, tài năng, trung thành với Đảng, tận tụy với dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân học tập, rèn luyện và noi theo.../.