Hội thảo “Kinh tế truyền thông: Lý luận thực tiễn và kinh nghiệm"

Sáng 1/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kinh tế truyền thông: Lý luận thực tiễn và kinh nghiệm.”
Phạm Kiên (TTXVN/Vietnam+)