Hoi thao ly luan lan thu 6 giua DCS Viet Nam va Dang NDCM Lao hinh anh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng đang phát biểu khai mạc tại Hôi thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, chiều 24/7, tại thủ đô Vientiane của Lào đã bắt đầu diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp.”

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự hội thảo có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, và các nhà khoa học của Việt Nam và Lào.

[Hợp tác trong lĩnh vực hành chính là trọng tâm quan hệ Việt-Lào]

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh công tác tư tưởng, lý luận đang được hai Đảng, hai nước hết sức quan tâm.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.

Hoi thao ly luan lan thu 6 giua DCS Viet Nam va Dang NDCM Lao hinh anh 2Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một nội dung trọng yếu, nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay, công tác tư tưởng, lý luận đã được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về nội dung, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã ngày càng rõ hơn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng bày tỏ mong muốn hai bên thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trong đó có việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá chủ đề hội thảo lần này về “Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay- thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước.

Hoi thao ly luan lan thu 6 giua DCS Viet Nam va Dang NDCM Lao hinh anh 3Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun đang phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đồng chí nêu rõ những nhận thức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về một số vấn đề tăng cường, đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận, coi công tác tư tưởng, lý luận là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của hai Đảng; một số kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn; phát huy sự lãnh đạo của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Trong điều kiện mới, hai Đảng, hai Nhà nước cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tưởng, lý luận hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng./.
(TTXVN/Vietnam+)