Hoi thao Đô đốc Nguyễn Văn Hiến phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 30/7, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quânViện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học mang tên "Sự kiện vịnh Bắc Bộ và chiến công đánh thắng trận đầu - 50 năm nhìn lại" (8/1964-8/2014).

Tham gia hội thảo có nhiều tướng lĩnh, các học giả, nhà nghiên cứu quân sự thuộc các Viện nghiên cứu, Học viện quân sự và các nhân chứng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử tại hội thảo đã làm sáng tỏ âm mưu, thủ đoạn và bản chất hiếu chiến của đế quốc Mỹ khi dựng lên "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ," tạo nguyên cớ để mở rộng cuộc chiến tranh bằng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc và đưa quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam Việt Nam, trực tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược.

Các tham luận cũng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân miền Bắc sớm chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, kịp thời giáng trả đích đáng các hành động khiêu khích và leo thang xâm lược của đế quốc Mỹ.

Hội thảo còn làm sáng tỏ tinh thần cảnh giác cao độ, ý chí quyết chiến quyết thắng, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa; nêu bật tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của chiến công đánh thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Bột, nhân chứng lịch sử, người trực tiếp tham gia trận đánh chia sẻ: "Một trong những nguyên nhân làm nên chiến công đánh thắng trận đầu đó là chúng ta biết vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn chiến đấu - vừa tổ chức đánh địch vừa kết hợp với vòng tránh, khi có điều kiện thuận lợi là tổ chức tiêu diệt địch được ngay."

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết: "Kết quả Hội thảo khoa học lần này còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, hiện nay, tình hình trên biển đang có diễn biến căng thẳng, phức tạp, uy hiếp đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Mặt khác, âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình," bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của các thế lực thù địch đang diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi.

Trước tình hình trên, nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam nhanh chóng tiến lên chính quy, hiện đại, đủ sức là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, luôn được đặt lên hàng đầu.

Quân chủng Hải quân tiếp tục xây dựng Quân chủng vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới."

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh trong thời gian tới, Quân chủng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, sẵn sàng đánh bại các cuộc tiến công trên biển; làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai các cuộc vận động, các khâu đột phá và dứt điểm của Quân chủng, của các cấp, các ngành; tiếp tục hoàn chỉnh các phương án bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống./.
Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)