Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật các nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Các doanh nghiệp do nữ giới quản lý ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, chiếm tới khoảng 30%. Đặc biệt, những doanh nghiệp có phụ nữ làm quản lý thường thu hút và sử dụng tỷ lệ lao động nữ cao hơn.

Theo số liệu của Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HAWASME), hiện nay có 24,8% doanh nghiệp nói chung do phụ nữ quản lý. Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có 25% doanh nghiệp do phụ nữ quản lý. Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì tỷ lệ phụ nữ làm quản lý càng giảm.

Tại cuộc hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ: Từ tầm nhìn đến hiện thực,” được tổ chức ngày 3/3 tại Hà Nội, rất nhiều ý kiến tham luận đã nhấn mạnh tới việc khuyến khích vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và xã hội.

Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi trợ giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Tuy nhiên, từ các quy định pháp luật và chính sách dến việc thực hiện trên thực tế vẫn còn một khoảng cách.


Cũng tại cuộc hộp thảo do (HAWASME) tổ chức, bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Chuyên gia tư vấn Luật Lao động cho biết, nhiều doanh nghiệp hiện chưa biết tới các quy định về việc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp do nữ quản lý.

Theo bà Hồng, ngay cả việc thực thi các chính sách với các doanh nghiệp đã biết tới các quy định cũng đang rất khó khăn. Thực tế này đặt ra các yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung các chính sách cho phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay của doanh nghiệp.

Các chuyên gia khuyến nghị, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ nên tập trung vào trợ giúp tài chính, mặt bằng sản xuất, cung ứng dịch vụ công, trợ giúp phát triển nguồn nhân lực… Các chính sách này cần được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các địa phương cũng phải lồng ghép bình đẳng giới khi xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện các chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn.

Thực tế, đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp do phụ nữ quản lý có kết quả kinh doanh thấp hơn các doanh nghiệp do nam giới quản lý do còn thiếu kiến thức, kỹ năng tiếp cận với nguồn lực, thị trường…Vì vậy, các chuyên gia cũng kiến nghị cần phải tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các doanh nhân nữ chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa./.