Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT, một tổ chức phi chính phủ, vừa tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, phát thuốc, tư vấn việc làm và pháp luật miễn phí cho trên 100 lao động nữ di cư tại chợ Long Biên, Hà Nội ngày 8/1.

Đây là một trong những hoạt động của dự án “Chúng tôi là phụ nữ - Trao quyền cho phụ nữ di cư tại Việt Nam - Cách tiếp cận dựa trên cơ sở quyền” do Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) tài trợ thực hiện.

Dự án nhằm tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ di cư đối với các chế độ phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế, cơ hội việc làm và đảm bảo bình đẳng giới.

Đại diện đơn vị tài trợ thực hiện dự án, bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia vào thị trường lao động cao (hơn 40%) nhưng thu nhập của phụ nữ lại thấp hơn nam giới. Đặc biệt, lao động nữ di cư có rất ít cơ hội tiếp cận các chế độ phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế, vì vậy hoạt động khám bệnh, tư vấn miễn phí nhằm cải thiện tình trạng này.

Hiện nay, Việt Nam vẫn còn thiếu các chính sách xã hội đặc thù và người di cư lại không tham gia các tổ chức đoàn thể, ít tiếp cận được tới hệ thống bảo hiểm nên phải đối mặt với nhiều nguy cơ như: Dễ mất việc làm, thu nhập thấp và không ổn định, nguy cơ đối với các tệ nạn xã hội, dễ trở thành nạn nhân của bạo hành, xâm hại tình dục, buôn bán người…

Theo bà Shoko Ishikawa, để khắc phục những hạn chế này, UN Women sẽ hỗ trợ tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Y tế… Thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể tại địa phương, UN Women cũng sẽ góp phần đưa những câu chuyện thực tế của người lao động di cư đến các cơ quan nhà nước để thay đổi chính sách cho phù hợp./.

Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT là một trong những tổ chức phi chính phủ tiên phong đồng hành và hỗ trợ người di cư trong suốt 10 năm qua. Viện LIGHT đã triển khai nhiều chương trình, dự án can thiệp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người di cư.

Năm 2012, vượt qua gần 1.000 đề xuất dự án trên khắp các châu lục trên toàn cầu, Dự án “Chúng tôi là phụ nữ - Trao quyền cho phụ nữ di cư tại Việt Nam - Cách tiếp cận dựa trên cơ sở quyền” do Viện LIGHT xây dựng là dự án đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được UN Women toàn cầu tài trợ thực hiện trong 3 năm (2013 – 2015)./.

Hồng Kiều (Vietnam+)