Ngày 28/3, tỉnh Kiên Giang tiến hành Đại hội Đại biểu Phật giáo khóa VIII (nhiệm kỳ 2012-2017), nhằm đúc kết lại những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua và đề ra chương trình hoạt động Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang 5 năm tới.

Hơn 1.200 đại biểu là phật tử tiêu biểu đại diện toàn thể chư tăng, ni và các hệ phái Phật giáo trong toàn tỉnh tham dự đại hội.

Trên tinh thần “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội," Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp nội bộ, đoàn kết tôn giáo để hoàn thành các hoạt động Phật sự và hoạt động hữu hiệu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chung lo sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban trị sự tỉnh cũng tuyên truyền, vận động các tự viện, tăng ni, phật tử trong tu học, sinh hoạt tuân thủ những quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước; cảnh giác, ngăn chặn kịp thời những âm mưu của một số cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước lợi dụng tôn giáo phá hoại sự nghiệp đoàn kết thống nhất Phật giáo Việt Nam, gây chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm phương hại đến nền độc lập của đất nước; học tập và quán triệt các nghị quyết, phương hướng hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự đề ra; những nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang tích cực vận động, kêu gọi tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tham gia đóng góp cứu trợ nhân đạo, từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, cầu và đường giao thông nông thôn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã vận động từ thiện được hơn 152,8 tỷ đồng đã đóng góp một phần tích cực cho công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhiều công trình từ thiện phúc lợi xã hội được thực hiện, gồm xây 2.665 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây 480 căn nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ; xây dựng 214 cầu nông thôn; khoan 218 giếng nước sạch.

Ngoài ra, Ban còn triển khai thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội khác như khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo; xây dựng đường giao thông nông thôn, dạy nghề, ủng hộ quỹ khuyến học; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn…

Đại hội đã suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2012-2017) với 47 vị do Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh làm Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang./.

Lê Huy Hải (TTXVN)