Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, từ ngày 28 đến 30/9, với gần 990 đại biểu chính thức và 245 đại biểu khách mời.

Có 4 đoàn đại biểu quốc tế sẽ tham dự đại hội là đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc, đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba và gần 100 đại biểu đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam.

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 (khóa VI) lấy ý kiến góp ý vào các báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo báo cáo về việc chuẩn bị Đại hội do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được tổ chức thống nhất từ cơ sở, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp là dịp để nâng cao nhận thức về đường lối chiến lược của Đảng về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp được mở rộng, tăng số lượng cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo. Nhân sự Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa mới tiếp tục được trẻ hóa và bố trí theo hướng Ủy ban viên cấp Ủy hoặc Ủy viên Thường vụ cấp Ủy là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chuyên trách.

Sau hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành hiệp thương với các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hoàn thiện hồ sơ, danh sách các vị dự kiến tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

Buổi sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VI)./.

(TTXVN/Vietnam+)