Từ nay đến năm 2010, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư 1.329 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án về xử lý chất thải rắn, ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm không khí do bụi và khí thải giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã cho biết như vậy sáng 15/7, tại buổi báo cáo trước kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về Đề án “Nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010”.

Các dự án gồm dự án thu gom và xử lý nước thải cho một đoạn sông Tô Lịch; xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà; xử lý ô nhiễm nước 7 hồ trong năm 2009 và xử lý ô nhiễm ở 26 hồ đã được kè trong năm 2010; nạo vét lòng sông Nhuệ; thí điểm xử lý nước thải cho làng nghề chế biến tinh bột sắn công suất 200 - 300m3/ngày đêm; xây dựng khu xử lý chất thải rắn qui mô cấp huyện; xử lý chất thải nhựa y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó là các dự án nâng cao năng lực, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý môi trường từ thành phố đến quận, huyện; tuyên truyền, giáo dục, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về môi trường.

Ngoài ra, thành phố sẽ huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách về phân loại rác tại nguồn, đổ rác, phế liệu xây dựng đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.

Thành phố sẽ xây dựng và hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm soát ô nhiễm, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp kinh tế trong bảo vệ môi trường.

Trong quý III thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các dự án: xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố và cấp huyện; xử lý nước thải cho một đoạn sông Tô lịch, xử lý nước thải làng nghề Tân Hòa./.
(TTXVN/Vietnam+)