Hơn 13,7 tỷ đồng để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp quốc gia, tổng kinh phí thực hiện hơn 13,7 tỷ đồng.
Hơn 13,7 tỷ đồng để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ- BTNMT về việc phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp quốc gia.

Dự án này do Trung tâm điều tra, đánh giá tài nguyên đất (Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường) chủ trì, được thực hiện trên phạm vi cả nước trong thời gian hai năm 2015-2016.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 13,7 tỷ đồng. Số kinh phí này được phân theo các năm, trong đó năm 2015 chiếm hơn 13,6 tỷ đồng; năm 2016 là 114,2 triệu đồng.

Theo Quyết định, dự án sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp quốc gia; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia…

Sau khi kết thúc, dự án sẽ nghiệm thu 4 sản phẩm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 cả nước; bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020).

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch, kết quả của dự án sẽ làm cơ sở định hướng cho việc lập quy hoạch sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực có sử dụng đất; đảm bảo tính đặc thù, liên kết các vùng kinh tế-xã hội; đảm bảo sử dụng quỹ đất trên cả nước đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục