Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm vận động "Toàn dân đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Theo tổng hợp bước đầu, tính đến 24/7, ở Trung ương và 46 tỉnh, thành phố đã ủng hộ trực tiếp, đóng góp về Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền hơn 197 tỷ đồng. Trong đó, có một số địa phương tiêu biểu như Hà Nội hơn 46 tỷ đồng; Nghệ An 18 tỷ đồng; Đồng Tháp gần 14 tỷ đồng; Tiền Giang 13 tỷ đồng; Ninh Bình 12,5 tỷ đồng...

Về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công, tổng số nhà xây mới và sửa chữa là 18.958 căn, với tổng trị giá 736 tỷ đồng. Tổng số quà tặng cho gia đình chính sách và người có công là 207.982 suất, trị giá hơn 121 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" ở các địa phương trên cả nước. Công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động tri ân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo.

Các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và địa phương tích cực hưởng ứng, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình thực hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thông qua kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã giúp cho nhiều gia đình chính sách, người có công được hỗ trợ kịp thời, ổn định cuộc sống. Đợt cao điểm vận động "Toàn dân đền ơn đáp nghĩa" đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra mỗi xã, phường, thị trấn hỗ trợ xây mới ít nhất một nhà và sửa chữa được ít nhất một nhà ở cho gia đình liệt sỹ, thương binh và gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở. Qua đó đã giúp cho các địa phương có điều kiện rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động giúp đỡ người có công, gia đình chính sách khó khăn về nhà; tạo việc làm cho con thương binh; hỗ trợ xe lăn cho các thương bệnh có nhu cầu.

[Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công]

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thực hiện Cuộc vận động là hành động ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ đi sau với lớp người đi trước; là dịp vun đắp truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Nhân dịp này Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã thống nhất quyết định phân bổ từ quỹ Trung ương để hỗ trợ xây nhà mới cho 70 gia đình chính sách của 14 tỉnh, trị giá 2,8 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong những năm qua, hệ htống cơ chế chính sách ưu đãi đối với người có công do Nhà nước ban hành đã có tác động to lớn, sâu rộng về chính trị, xã hội, được toàn dân, toàn quân hưởng ứng, trở thành tình cảm thiêng liêng trong đời sống xã hội. Song, đến nay vẫn còn những người cha, người mẹ tuổi cao, sức yếu, không còn nơi nương tựa vì các con đã hy sinh vì Tổ quốc; nhiều thương bệnh binh nằm liệt giường, khi trái gió, trở trời, vết thương tái phát, phải chống đỡ với thương tật; nhiều gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng chưa đảm bảo về nhà ở, công ăn, việc làm của con cái... Điều đó đặt ra cho các cấp, ngành và cộng đồng trách nhiệm cần chăm lo.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, quan tâm làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa." Trên cơ sở nguồn vận động được, Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp công khai kết quả, phân bổ kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu của đợt vận động đã đề ra.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời tất cả các chính sách ưu đãi; rà soát từng trường hợp cụ thể để giải quyết bổ sung những chính sách, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định, nâng cao đời sống, xứng đáng lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế;” nhân rộng mô hình làm tốt trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".../.