Chiều 24/12, tại cuộc họp thông báo kết quả công tác ngành văn hóa và thể thao Hà Nội năm 2015, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết 2.200 di tích trên địa bàn Hà Nội đang xuống cấp, trong đó 211 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần được tu bổ.

Cũng theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện nay tình trạng vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ di tích tương đối nhiều, nhưng hầu hết do lịch sử để lại.

Hà Nội hiện có 115 di tích có hộ dân lấn chiếm, 564 hộ dân và 15 tập thể đang ở trong di tích. Việc di dời các hộ dân và tập thể ra khỏi khuôn viên di tích là rất khó khăn và đòi hỏi thời gian lâu dài.

Đáng nói là khu di tích Cổ Loa (huyện Đông Anh), người dân đang ở cả trong khu vực bảo vệ 1 và khu vực 2, nhiều năm qua vẫn chưa thực hiện được công tác di dời.

Công tác kiểm kê di tích mới đây cho thấy, Hà Nội có 5.847 di tích (trước thống kê là 5.175 di tích), trong đó 1.167 di tích cấp Quốc gia, 1.179 di tích cấp thành phố và 11 di tích Quốc gia đặc biệt.

Các di tích này có trên 317.000 hiện vật, đặc biệt nhiều bảo vật Quốc gia vẫn nằm rải rác trong các di tích.

Công tác quản lý di tích từng bước ổn định, đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động bảo tồn và tuyên truyền.

Trong năm 2015, các di tích, danh thắng do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trực tiếp quản lý đã đón tiếp, phục vụ gần 2,26 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan./.