Hon 2.100 xa vao dien dau tu cua Chuong trinh 135 giai doan 2017-2020 hinh anh 1Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Bua Lầu, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) được xây dựng từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn 3. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Theo phê duyệt, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của hai tỉnh (Quảng Ninh và Khánh Hòa).

[Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội]

Tỉnh có nhiều xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 là Cao Bằng 156 xã; Hà Giang 136 xã; Lạng Sơn 133 xã, Sơn La 118 xã, Lào Cai 104 xã; Điện Biên 103 xã, Thanh Hóa 100 xã, Hòa Bình 99 xã...

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017./.
(TTXVN/Vietnam+)