Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra ngày 1-2/7, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với mục tiêu dư nợ tăng trưởng hàng năm từ 6%-10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách cũng phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng này cung cấp.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách, tổng nguồn vốn của ngân hàng đến ngày 31/3 đạt trên 136.000 tỷ đồng, tăng 51,2% so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân hàng năm 13,10%. Tổng dư nợ đạt gần 130.000 tỷ đồng, tăng 44,7%, tăng trưởng bình quân hàng năm 12,41%, vượt 2,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố, nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn 0,88%/tổng dư nợ, giảm 0,32% so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cũng theo Ngân hàng này, vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 25 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống..., trong đó trên 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 11,8 triệu lao động, trong đó trên 104 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trên 3,3 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Đối với công tác an sinh xã hội, Ngân hàng Chính sách đã xây dựng gần 6,6 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn, xây dựng được 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, 700 chòi tránh lũ, trên 102 nghìn ngôi nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.