Hon 25.000 doanh nghiep ngung hoat dong trong bon thang hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tháng Tư, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62.200 tỷ đồng, tăng 11,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với tháng Ba. Như vậy so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 19,2%, số vốn đăng ký tăng 21,3%.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng này, cả nước đã có 1.955 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,2% so với tháng trước đồng thời có 5.844 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 50,6% so với tháng trước.

Tính chung bốn tháng, thống kê từ cơ quan này chỉ ra, cả nước có 34.721 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 248.200 tỷ đồng, tăng 22,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 .

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong bốn tháng là 11.331 doanh nghiệp, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất là 3.759 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5% và chủ yếu là các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%).

Tính tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn tạm ngừng hoạt động trong bốn tháng là 25.135 doanh nghiệp, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước./.
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)