Bằng mọi phương tiện thô sơ và cơ giới, các chiến sỹ vận tải đã vận chuyển hàng ngần tấn hàng hóa phục vụ chiến trường miền Nam. (Ảnh: Thanh Tụng/TTXVN)

Ngày 21/4, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chủ đề “Mùa Xuân đại thắng 1975-Sức mạnh Việt Nam” tại Bảo tàng quân khu 9, thành phố Cần Thơ.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

Triển lãm trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo 4 đề mục gồm Tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ; Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; Âm vang Đại thắng mùa Xuân 1975; Tranh cổ động, tư liệu, hiện vật của Quân khu 9.

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống quyết chiến quyết thắng của nhân dân cả nước trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, khẳng định giá trị ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết Triển lãm “Mùa Xuân đại thắng 1975-Sức mạnh Việt Nam” nhằm dấy lên niềm tin, lòng tự hào, ý chí độc lập của thế hệ trẻ trong cả nước, đánh thức mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước để các thế hệ vững tin thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/5./.