Các tình nguyện viên Hàn Quốc tham gia xây dựng nhà giúp các hộ nghèo tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2 được ban hành theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức thực hiện bắt đầu từ năm 2016.

Chương trình sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng đang yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt đến cán bộ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và huy động vốn, đảm bảo nguồn lực để cho vay, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Ông Dương Quyết Thắng cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch để tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng mọi mặt hoạt động.

Mức cho vay tối đa của chương trình là 25 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm trong thời hạn tối đa 15 năm; trong đó có 5 năm ân hạn./.