Chiều ngày 6/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết hiệp định tín dụng trị giá 55 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nghèo thông qua cung cấp giải pháp công nghệ giá rẻ trong lĩnh vực y học cổ truyền, ứng dụng công nghệ thông tin/truyền thông và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.
 
Khoản tín dụng này sẽ dành cho Dự án sáng tạo và đổi mới hướng tới người thu nhập thấp nhằm giúp phát triển và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và giải pháp công nghệ giá rẻ vì lợi ích của những người nghèo nhất và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo thông qua hỗ trợ sáng tạo cho người có thu nhập thấp.

Đặc biệt, dự án cũng sẽ tăng cường năng lực về phát triển chương trình, điều phối chính sách, thực thi, giám sát và đánh giá chương trình cho các cơ quan hoạch định chính sách liên quan.

Phát biểu tại lễ ký, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam cùng với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề xóa đói giảm nghèo. Những thành tựu to lớn của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp hiệu quả, tích cực và thiện chí của cộng đồng quốc tế, trong đó WB luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

"Các khoản vay được ký kết với WB ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực trong việc nghiên cứu, thực hiện các sáng kiến công nghệ phục vụ đối tượng là nhóm người có thu nhập thấp trong xã hội, góp phần cải thiện đời sống của người thu nhập thấp," Thống đốc khẳng định.

Cũng tại lễ ký, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho biết: Dự án này hỗ trợ mục tiêu kép trong tăng cường năng suất thông qua sử dụng hiệu quả công nghệ và tiếp tục giảm nghèo. WB hy vọng, những công nghệ sáng tạo này sẽ thay đổi, cải thiện cuộc sống của những người có thu nhập thấp ở Việt Nam.

Được biết, khoản tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế hỗ trợ - tổ chức thuộc Ngân hàng Thế giới cung cấp hỗ trợ tài chính cho những quốc già nghèo nhất. Tổng vốn đầu tư của Dự án sẽ là 55,625 triệu USD, trong đó vốn vay của Worlbank, vốn đối ứng là 0,625 triệu USD.

Dự kiến dự án sẽ được thực hiện từ năm 2013 đến hết tháng 11/2018, trong đó phân thành 4 hợp phần là: phát triển các công nghệ đổi mới sáng tạo; nhân rộng và thương mại hóa các công nghệ đổi mới sáng tạo; tăng cường năng lực và chuyển giao kiến thức toàn cầu; quản lý, giám sát và đánh giá dự án./.