Ngày 18/9, hơn 6.000 nữ sinh Ấn Độ tham gia một khóa huấn luyện tự vệ. (Nguồn: QQ)
Huấn luyện viên Abhishek Yadav hiện đang giữ kỷ lục thế giới sau khi từng luyện tập cho hơn 100.000 nữ sinh. (Nguồn: QQ)
Tình trạng hiếp ở Ấn Độ ngày một gia tăng và không có dấu hiệu giảm xuống vì vậy rất nhiều cô gái muốn tham gia khóa học huấn luyện cách tự vệ để bảo vệ bản thân.
Hơn 6.000 nữ sinh Ấn Độ cùng tập luyện. (Nguồn: QQ)
Hơn 6.000 nữ sinh Ấn Độ cùng tập luyện. (Nguồn: QQ)
Hơn 6.000 nữ sinh Ấn Độ cùng tập luyện. (Nguồn: QQ)
Hơn 6.000 nữ sinh Ấn Độ cùng tập luyện. (Nguồn: QQ)
Hơn 6.000 nữ sinh Ấn Độ cùng tập luyện. (Nguồn: QQ)