Hiện vật văn hóa Óc Eo. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1778/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo-Ba Thê thuộc tỉnh An Giang.

Dự án theo dạng đầu tư bổ sung một số hạng mục, được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016-2020 với tổng mức vốn đầu tư dự kiến là 6,74 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh An Giang).

Theo đó, các hạng mục cụ thể được triển khai bao gồm: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, cắm mốc bảo vệ di tích; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, mái che bảo vệ di tích, đường vào di tích...

Dự án được thực hiện nhằm “tôn tạo mỹ quan cho khu di tích; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho di tích quốc gia đặc biệt, phục vụ việc xây dựng hồ sơ di sản để trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Di tích văn hóa Óc Eo-Ba Thê là di sản văn hóa thế giới,” quyết định nêu rõ.

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo-Ba Thê nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, An Giang); có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1ha (trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) là 143,9 ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) là 289,3ha).

Văn hóa Óc Eo hình thành và phát triển mạnh ở khu vực Đồng bằng Nam Bộ trong khoảng 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

Hệ thống di vật, di chỉ của Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo-Ba Thê khá phong phú về loại hình và đa dạng về chất liệu. Các loại hình tiêu biểu bao gồm: di tích kiến trúc, di chỉ cư trú, di chỉ mộ táng, di chỉ xưởng, hệ thống giao thông thủy, hồ chứa nước...

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt, ngày 27/9/2012, Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo-Ba Thê đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ./.