Ngày 8/3, tại Hà Nội, dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu lập pháp và năng lực công nghệ thông tin-truyền thông cho Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội" chính thức được khởi động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia, đại diện Cơ quan phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) là đơn vị tài trợ đã tới dự.

Tổng số vốn thực hiện dự án là 714.319 USD, trong đó vốn ODA là 605.000 USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 109.319 USD. Thời gian thực hiện từ 1/1/2011 đến 30/6/2012.

Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự án gồm hai phần chính là tăng cường năng lực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về lập pháp theo định hướng chính sách, bao gồm nghiên cứu về chiến lược hoạt động lập pháp của Quốc hội; các quy trình, thủ tục giám sát để đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động này.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ các nghiên cứu về quy trình, thủ tục đổi mới lập pháp, so sánh và tổng kết trên khía cạnh nghiên cứu khoa học về hoạt động của Quốc hội khóa XII. Phân tích khía cạnh định tính và định lượng những công việc đã được thực hiện trong khóa XII của Quốc hội cũng như những ưu, nhược điểm để từ đó làm nền tảng cho việc đổi mới Quốc hội khóa XIII.

Bên cạnh đó, dự án cũng tập trung xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho Viện nghiên cứu lập pháp trên cơ sở Chương trình tổng thể và chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Quốc hội, nhằm cung cấp các dịch vụ thông tin và nghiên cứu kịp thời, khách quan, có giá trị cho các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội./.

Vũ Anh Minh (Vietnam+)