Năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) dành 7.572 tỷ đồng cho đầu tư phát triển; trong đó 5.897 tỷ đồng là cho 7 dự án trọng điểm đang triển khai.

Đây là thông tin được Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinachem Nguyễn Quốc Tuấn công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, sáng 20/1 tại Hà Nội.

Theo ông Tuấn, hiện công nợ/vốn chủ sở hữu (hệ số nợ) của Vinachem đã ở mức cao là 3 lần, vì vậy, Tập đoàn không còn con đường nào khác là phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư để đảm bảo tốc độ tăng trưởng.

Trong năm 2011, Vinachem dành vốn tập trung triển khai các dự án trọng điểm, có vai trò quyết định đến sự tăng trưởng của Vinachem cũng như có vai trò bình ổn thị trường trong nước như Dự án đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc, Nhà máy tuyển quặng apatit Bắc Nhạc Sơn, dự án phân bón hàm lượng cao DAP số 2 và các dự án sản xuất lốp xe tải radial và lốp xe tải toàn thép...

Để đảm bảo nguồn vốn cho phát triển, cùng với việc đẩy mạnh liên kết giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn để phát huy nội lực tài chính, Chính phủ và Bộ Công Thương cần có chính sách ưu tiên vốn vay cho các dự án sản xuất phân bón, đảm bảo an ninh lương thực và bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép Vinachem xuất khẩu quặng apatit 2 (loại quặng không được sử dụng trong sản xuất) đang tồn đọng trên 1 triệu tấn để có nguồn vốn đầu tư phát triển toàn giai đoạn 2011-2015.

Năm 2010, giá trị đầu tư toàn Vinachem đạt 6.544 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 10 năm lại đây. Tuy nhiên, do những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thiếu nhân lực có trình độ để triển khai các dự án nên nhiều dự án đầu tư trọng điểm bị chậm tiến độ./.