Tối 13/11, một số trường đại học tại Hong Kong (Trung Quốc) thông báo kết thúc sớm học kỳ mùa Thu 2019, bao gồm tất cả các khóa học đại học và sau đại học, sau khi cân nhắc đến sự an toàn của các sinh viên trước làn sóng biểu tình đang diễn ra trên toàn thành phố./.

(Vietnam+)