Hop bao thong bao ket qua Dai hoi Hoi Nong dan Viet Nam lan thu VII hinh anh 1Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Sáng 13/12, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước; là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

[Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023]

Đại hội vui mừng, phấn khởi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 376 khách mời là các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn thể chính trị-xã hội, các bộ, ban, ngành Trung ương; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ...

Tại phiên khai mạc trọng thể sáng ngày 12/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Tổng số đại biểu được triệu tập là 999 đại biểu. Tham dự Đại hội có 999 đại biểu, trong đó có 702 đại biểu nam (chiếm 70,27%); 297 đại biểu nữ (chiếm 29,73%); 178 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 17,82%); 25 đại biểu là tín đồ tôn giáo (chiếm 2,50%); 135 đại biểu có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sỹ, thạc sỹ (chiếm 13,51%). Độ tuổi bình quân của các đại biểu: 47,37 tuổi; Đại biểu cao tuổi nhất: 65 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất: 22 tuổi.

Tham dự và đưa tin Đại hội có gần 80 phóng viên, nhà báo của gần 37 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI với tiêu đề: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao đã có hơn 178 lượt ý kiến của đại biểu tại Đại hội và 80 báo cáo tham luận bằng văn bản, đại diện cho các tỉnh, thành ủy, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, nhà khoa học, doanh nghiệp… Hầu hết các ý kiến đồng tình với Báo cáo của Ban Chấp hành khóa VI trình Đại hội.

Các ý kiến phát biểu tại đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng, cả về tình hình khó khăn, thuận lợi và những kết quả nổi bật của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua 14 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018-2023. Một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; ít nhất 60% hội viên được truy cập Internet; phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận...

Hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Đại hội cũng đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2018-2023. Đó là Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 -2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thông qua ngày 12/12/2018. Điều lệ Hội cơ bản đã điều chỉnh được các vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân cả nước có bước phát triển mới, là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội.

Ban Chấp hành khóa VI đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, sự đoàn kết thống nhất, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội VI đề ra; đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác Hội và phong trào nông dân. Sinh hoạt Hội được cải tiến, thiết thực, hình thức phong phú, thu hút được đông đảo hội viên, nông dân tham gia; chất lượng các chi, tổ Hội, hội viên được nâng lên.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội được đổi mới, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, tích cực phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đã tạo được địa vị pháp lý, cơ chế, chính sách và nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018-2023) là 119 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023), có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó. So với Đại hội VI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm 6 ủy viên (Đại hội VI có 125 Ủy viên).

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018-2023) với 100% số phiếu bầu. Các ông Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII./.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)