Cầu có nhịp chính trên sông Sài Gòn dài 267,5m, rộng 11,1m, phục vụ 2 làn tàu đi, cách cầu Sài Gòn hiện hữu khoảng 38m, thuộc Dự án thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên dài khoảng 19,7km, gồm 5 chiếc cầu là cầu Sài Gòn, Rạch Chiếc, Văn Thánh, cầu vượt đường Điện Biên Phủ, cầu vượt Xa lộ Hà Nội. Theo kế hoạch vào cuối năm 2020 sẽ vận hành toàn bộ tuyến metro số 1. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Một đoạn dầm cầu đường sắt đô thị bắc qua sông Sài Gòn đã hoàn thành lao lắp. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Công nhân thực hiện các công đoạn cuối của cầu đường sắt đô thị bắc qua sông Sài Gòn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Công nhân thực hiện các công đoạn cuối của cầu đường sắt đô thị bắc qua sông Sài Gòn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Cầu vượt đường sắt đô thị tuyến Metro số 1 sông Sài Gòn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Đoạn nối cầu vượt đường sắt đô thị tuyến Metro số 1 sông Sài Gòn cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Công nhân thực hiện các công đoạn cuối của cầu đường sắt đô thị bắc qua sông Sài Gòn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)