Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Quyết định cho Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. (Nguồn: hanoi.gov.vn)

Chiều 1/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Du lịch và Đảng bộ Doanh nghiệp Hà Nội để tổ chức lại thành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; nâng cấp Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Ông Nguyễn Việt Xô được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của toàn Đảng bộ, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng quản lý và lĩnh vực hoạt động, phù hợp với quy định của Trung ương, yêu cầu của thực tiễn, góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các quận, huyện, thị ủy và các đơn vị liên quan nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy để ổn định, đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Căn cứ vào 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy và chức năng, nhiệm vụ mới được giao, các Đảng bộ cần tổ chức, bổ sung điều chỉnh các chương trình, cụ thể hóa bằng các chuyên đề, đề án, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động…

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối Du lịch và Đảng bộ Doanh nghiệp Hà Nội đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp; quản lý và chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển theo đúng định hướng.

Đảng bộ Khối thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố, qua đó các doanh nghiệp có cơ hội liên doanh, liên kết, phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trên địa bàn, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đối với Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, việc nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên cơ sở làm cho mô hình tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đồng bộ, từ đó gắn kết công tác xây dựng Đảng với công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung xuyên suốt từ Thành ủy tới cơ sở, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.