Ngày 25/5, tại Hà Nội, đại diện Bộ Tài chính và Hiệp hội kế toán công chứng Australia (CPA Australia) đã ký thỏa thuận hợp tác, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ.

Theo thỏa thuận hợp tác, CPA Australia sẽ hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Tài chính trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý ngành kiểm toán và kế toán phù hợp với thông lệ quốc tế. Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực cho Bộ Tài chính bằng cách cung cấp học bổng cho cán bộ của Bộ để tham gia chương trình CPA.

Thỏa thuận này cũng quy định cụ thể việc hỗ trợ của Bộ Tài chính đối với CPA Australia trong việc đưa môn thuế của Việt Nam vào chương trình CPA, đồng thời Bộ Tài chính Việt Nam cũng xem xét miễn giảm môn học cho những thành viên CPA Australia muốn lấy bằng kiểm toán Việt Nam. Đây là nỗ lực của hai bên nhằm tăng cường việc công nhận lẫn nhau, đem lại lợi ích cho thành viên của cả CPA Australia và CPA Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung nhấn mạnh rằng Chương trình hợp tác với CPA Australia sẽ đem lại nhiều đóng góp cho việc phát triển nghề nghiệp kế toán kiểm toán Việt Nam cũng như giúp cho Bộ Tài chính hoàn thiện chiến lược phát triển lĩnh vực kế toán kiểm toán, phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Giám đốc CPA toàn cầu Alex Malley nhận định nhận rằng sự tăng trưởng và hội nhập kinh tế thế giới của nền kinh tế Việt Nam làm tăng nhu cầu kế toán và kiểm toán viên chuyên nghiệp, có năng lực làm việc trong môi trường ngày càng năng động và toàn cầu hóa. CPA Australia có kinh nghiệm cố vấn và vận động pháp lý trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với Việt Nam.

CPA Australia là hiệp hội kế toán chuyên nghiệp toàn cầu có lịch sử 126 năm, dành cho các nhà lãnh đạo chiến lược với hơn 139.000 thành viên trên khắp 114 quốc gia. CPA Australia đã lập văn phòng đại diện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008./.