Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin-Truyền thông Việt Nam lần thứ 17 tổ chức tại thành phố Huế trong 2 ngày 30-31/8, là thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 20/8.

Hội thảo có chủ đề "Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội," nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, các vùng kinh tế trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hội thảo cũng là diễn đàn đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội đoàn kết, hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành trong cả nước về lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Thông tin và Tryền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Sỹ Minh cho biết, nội dung hội thảo tiếp tục xoáy sâu vào những chủ đề quen thuộc như hiện trạng và định hướng triển khai hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông; quan hệ giữa định hướng phát triển các ứng dụng cấp quốc gia và triển khai phần mềm ứng dụng tại địa phương; triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo công tác an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước; mô hình đô thị thông minh, giáo dục và y tế điện tử, ngân hàng điện tử...

Tại Hội thảo sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như triển lãm các sản phẩm khoa học-công nghệ; tham quan một số cơ quan, đơn vị có mô hình ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nổi bật trong hoạt động quản lý và sản xuất; khu công nghiệp; tặng máy tính cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin xuất sắc có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đối với địa phương đăng cai tổ chức, tỉnh Thừa Thiên-Huế còn trình diễn các mô hình công nghệ thông tin-truyền thông nổi bật của địa phương như mô hình kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin; mô hình Trung tâm Thông tin dữ liệu; hệ cơ sở dữ liệu GIS quản lý đất đai, tài nguyên...

Hiện nay, Thừa Thiên-Huế tổ chức khai thác tốt tiềm năng về công nghệ thông tin-truyền thông, trở thành tỉnh mạnh của cả nước về lĩnh vực này.../.

Quốc Việt (TTXVN)